Media społecznościowe

722 289 635
biuro@koszenie-bielsko.pl

Pon - Pt 8.00 - 18.00
Niedziela nieczynne

Wszel­kie prace pilarką spa­li­nową są z reguły cięż­kie i nie­bez­pieczne. Pro­du­cenci narzę­dzi leśnych wycho­dzą nam naprze­ciw i wymy­ślają coraz to now­sze i cie­kaw­sze przy­bory do prac a przede wszyst­kim są one o wiele bar­dziej ergo­no­miczne niż kie­dyś. Kiedy pra­cu­jemy pilarką warto mieć przy sobie narzę­dzia które nam tą pracę uła­twią i uspraw­nią co jest ważne z uwagi na wysoki wyda­tek ener­ge­tyczny pod­czas prac

WYCINKA DRZEWA, CZYLI JAK SIĘ ZA TO ZABRAĆ cz. II W tej części postaram się w skrócie opisać podstawowe zasady ścinania drzew. Gdy jesteśmy już przygotowani do pracy (posiadamy odpowiednią odzież, pilarkę i ostry łańcuch) możemy przystąpić do określenia kierunku obalania drzewa, które chcemy ściąć. Przy tej czynności należy wziąć pod uwagę kilka czynników mianowicie:

Prace związane z drzewami są zawsze wymagające i niebezpieczne niezależnie od tego, czy mamy do wycięcia małą choinkę, czy stuletniego dęba. Przed przystąpieniem do pracy najpierw upewnijmy się, czy dane drzewo nie przewyższa naszych umiejętności oraz zasobów sprzętowych. W trudniejszych przypadkach warto sobie odpuścić wycinkę we własnym zakresie i zlecić pracę profesjonalistom, którzy mają potrzebną

W moim blogu postaram się Państwu opisać i przybliżyć jak wygląda praca drwala/pilarza przy przycinaniu oraz wycinaniu drzew, jak i również różne zagadnienia dotyczące wszelkich prac związanych z profilem działalności, który prowadzimy. Poznacie podstawowe techniki ścinania drzew, czyli jak to zrobić aby drzewo upadło tam gdzie chcemy. Jak bezpiecznie pracować, jakich sprzętów oraz akcesoriów używać aby