WYCINKA DRZEWA, CZYLI JAK SIĘ ZA TO ZABRAĆ cz. II

W tej części postaram się w skrócie opisać podstawowe zasady ścinania drzew.

Gdy jesteśmy już przygotowani do pracy (posiadamy odpowiednią odzież, pilarkę i ostry łańcuch) możemy przystąpić do określenia kierunku obalania drzewa, które chcemy ściąć. Przy tej czynności należy wziąć pod uwagę kilka czynników mianowicie:

  • to czy drzewo jest pochylone w którąś ze stron,

  • czy drzewo nie posiada jakichś uszkodzeń np. zgnilizny,

  • symetria korony tj. czy przypadkiem większość gałęzi nie ciąży w kierunku przeciwnym do zamierzonego obalania,

  • prędkość i kierunek wiatru.

Jeśli wszystko mamy już zaplanowane możemy przystąpić do wycięcia tzw. klina od strony, w którą drzewo zostanie obalone. Najpierw wykonujemy cięcie ukośne pod kątem ok. 45° i tniemy na głębokość od 1/4 do 1/3 średnicy pnia. Następnie, kiedy już usuniemy z drzewa wycięty „trójkąt” przychodzimy do rzazu ścinającego, dla amatorów zaleca się zaznaczanie grubości zawiasy, czyli fragmentu drzewa tzw. niedopiłu, dzięki któremu drzewo przewracać się będzie w wyznaczonym przez nas kierunku. Grubość zawiasy przy drzewach zdrowych powinna być wielkości ok. 10% średnicy pnia ścinanego przez nas drzewa. To samo tyczy się progu bezpieczeństwa, czyli „stopnia”, dzięki któremu drzewo podczas obalania nie cofnie się do tyłu. Rzaz ścinający powinien być poziomo względem rzazu podcinającego. Kiedy już uformowaliśmy zawiasę a drzewo nadal stoi należy je podbić klinem, co spowoduje jego położenie na ziemi.

Share